ID3 !vTIT2 Track 14TALB more beatsMCDI ¨ E + 9 6 + 3 9 D 5 + 8 6 6 F + B E 5 9 + 1 0 4 5 C + 1 4 1 D 2 + 1 8 9 0 5 + 1 D 2 D C + 2 0 3 5 D + 2 5 B 3 1 + 2 C 1 1 6 + 2 F D 2 D + 3 3 7 2 6 + 3 8 F E 0...
ftyp3gp4 3gp4 ó mdat Ä & !ˇˇ1 ˇ˘à ˇÃ@@@Cˇ˛b ˇÛ ˇˇî@@AT «‡¿uÑ0` KÅÄÛ `0’É xî%âBH0 Ñ Àï `< ˛ x!+/T≠Quê flÀ˙ •˚‚˙; ˇ˛A Ä` ®C ÄÁ –` ¡ !Ähî% 0 ®Cî!ÅÎ˙ «· ¡(I ŬÂX ~ ÌU Á¨ ûÒÒ ˇ˘à ˇÃ@@@Cˇ˛b...
PrintIM 0250 0220 0100 2011:01:01 01:28:34 2011:01:01 01:28:34 FUJIFILM 0130 S100 S100 edba_^\[YXVWY[]_`bdfhntz ~{xurosw{...
JFIF 6Exif Bild 10169 Hasselblad Ixpress 384 - Rollei Lens Control S Adobe Photoshop CS4 Windows 2010:08:13 09:02:20 alexander feig 0210 2010:08:10 14:52:39 2010:08:10 14:52:39 JFIF Adobe_CM Adobe...
JFIF %bExif Apple iPhone 4 Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 2012:05:11 18:47:56 0221 0100 2012:05:10 10:11:37 2012:05:10 10:11:37 $.' ",# (7),01444...
customXml/item1.xml /-JN-V IM.IM (]??--39 L?)3)'3? customXml/itemProps1.xml VI*E&R customXml/_rels/item1.xml.rels \5U1A docProps/app.xml ;Ab7Rl WiAiG S =) S 6j P|2.[!zD ^ZvN RbK, ag^9...

1

annotations

[Content_Types].xml I)_: C]9N N_UZB >$N{9 +P9Y "V0} _rels/.rels A$>"f3 .b*lI word/_rels/document.xml.rels (x/vw word/document.xml #01u84 "nvl U.OP -\[/s [h6t...

1

annotations

ftyp3gp4 3gp4isom 5ˇËmdat ∂ ¬ G∫O3¬FúÑ‘˜'ôÊ©/HY‘=HrñŸc‰p˚NîÊ¡èH0Y„Fó0YÅÇ∆>áö_`¡c WÆn Iù ¿+ Ä" Vû‰ ,ß‚#≠mû¿¡f 0∂ mû·f ÅÄSÖ±B« ≈èeèë√®±Ã Ì‚«∞c›Cùé`∑<fl ?É •è] 2ó´€`¿*ƒ...

1

annotations

ÿØÿà JFIF H H ÿÛ C ÿÛ C ÿÀ " ÿÄ ÿÄ µ } !1A Qa "q 2 ‘¡ #B±Á RÑð$3br‚...
---- Minecraft Crash Report ---- // Uh... Did I do that? Time: 12/06/12 00:00 Description: Exception in server tick loop aqp: The save is being accessed from another location, aborting at...