+(FL d1rAR Et,A ++t`L u+ckU bm\@ 7>Co /oI8 i+H. WWWO Rp@_ `{g# _#6r <g<c l?%@ WbcY .[m{ 3j]% NWJ> _+jrm++5f :d * B(DHT .jSi RM~i|i <EyQ ')'$ /#K#F...
ftyp3gp4 3gp4 ó mdat Ä & !ˇˇ1 ˇ˘à ˇÃ@@@Cˇ˛b ˇÛ ˇˇî@@AT «‡¿uÑ0` KÅÄÛ `0’É xî%âBH0 Ñ Àï `< ˛ x!+/T≠Quê flÀ˙ •˚‚˙; ˇ˛A Ä` ®C ÄÁ –` ¡ !Ähî% 0 ®Cî!ÅÎ˙ «· ¡(I ŬÂX ~ ÌU Á¨ ûÒÒ ˇ˘à ˇÃ@@@Cˇ˛b...
EExif SANYO DIGITAL CAMERA SANYO Electric Co.,Ltd. GH1 ver1.0.1 2011:10:02 01:53:29 PrintIM 0300 0221 0100 2011:10:02 01:53:29 2011:10:02 01:53:29 0100 SANYO #b6# -ddd EEEE u-MSD nE1"...
*/%X )uO3I #bX7| 5o.; |]JS v/j| w9 c [;H^6 +w>F. >P2> N0Mz 0%cN?x b~tP2 |EvT <EpL Lsw0Ec~ X`iE o{sk. nfvF /<=p$ K-&X pp0{ "TUi gxbI u}OB M[E$...
JFIF Exif Nokia N86 8MP PhotoScape 0220 0100 2011:09:13 00:13:57 2011:09:13 00:13:57 CY9V {c~m _U<w F[t' K<(z |)vG A(z= |)vGP R;J] ]Qfp )x(9 )x(9 )x(9 |)vG $YZV ViVr E!M2 )x(9...
תורגם מכתוביות מהאתר www.OpenSubtitles.org שלום, תודה רבה לכם שבאתם. אתחיל בלבקש ממכם לעשות משהו בשבילי. אם תוכלו בבקשה לשים את הידיים שלכם על ראשכם ובעדינות תמששו את הראש שלכם. זה אולי נראה כמו משהו...

1

annotations

Exif Canon Canon EOS 1000D Adobe Photoshop CS5.1 Windows 2013:03:16 16:17:47 0221 0100 2012:05:12 09:39:46 2012:05:12 09:39:46 0100 XICC_PROFILE HLino mntrRGB XYZ acspMSFT IEC sRGB -HP cprt 3desc...
IHDR pHYs OiCCPPhotoshop ICC profile SgTS H3Q5 ~<<+" 0IWfH ~<<E ^D$.T 5H1R T UH wB a AHXLXN XH,# T071 oUX* FU3S x,!k 9C3J3W 1e\k J'\'Gg 5qo<...

1

annotations

[Content_Types].xml {@q3 FG=h _rels/.rels A$>"f3 .b*lI word/_rels/document.xml.rels RVp1 word/document.xml _YJvLi. D(#.63 Nj3r JL+@ 91X*ZB( zjq4< :T<7h...

1

annotations

Acidity-yo. i walk up into solution, they all start frontin’, I start so many reaction shit goes to completion. i got all these bases tryin to get all up on me, but you should know a true nucleophile...

1

annotations