ID3 !vTIT2 Track 14TALB more beatsMCDI ¨ E + 9 6 + 3 9 D 5 + 8 6 6 F + B E 5 9 + 1 0 4 5 C + 1 4 1 D 2 + 1 8 9 0 5 + 1 D 2 D C + 2 0 3 5 D + 2 5 B 3 1 + 2 C 1 1 6 + 2 F D 2 D + 3 3 7 2 6 + 3 8 F E 0...
ID3 GEOB binary RealJukebox:Metadata RJMD [ " 2 ÷ Å ' , Statistics D q œ - % - Channels + # + Length hø ) ! ) Live d " ' Track / 5 ! 5 Name shri God ganesh TIT2 shri...
‰PNG IHDR : Ø ôÛ¸6 sRGB ®Î é gAMA ± üa cHRM z& €„ ú €è u0 ê` :˜ pœºQ< tIME Ù 6%k rá ÿ{IDATx^Ôý T\Ûš. ïÓÝwôèqûÞÿ»­§ÏÙǶ[ÜÝÝ B îåHQ…»»»»K€ D îN B ® Éÿ̵ŠJ¡aŸÓw|ã«=S»¨ZUµj­õÌç•ç}çoxzÂÿù...

1

annotations

4Grb #ib9' g,y9 [v}MJ wl#SR0 1^2}OZ J#*I' g iHfb O2(R}y Dgk/ =GcJ $cvz hDdVP ?^kyI 5&9r w}rq^ {r@> u;}/V *xRr 3<4k t+i( vcle3 >d ` lRI!; r9TyP 8%_o9#=k;...
EExif NIKON COOLPIX S550 COOLPIX S550V1.0 2010:07:21 22:02:10 0220 0100 2010:07:21 22:02:10 2010:07:21 22:02:10 0100 Nikon COLOR FINE AUTO AUTO AF-S AUTO ?/""""...
IHDR tEXtSoftware Adobe ImageReadyq iTXtXML:com.adobe.xmp <?xpacket begin=" " id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?> <x:xmpmeta...

1

annotations

ID3 ! PRIV AverageLevel {2 PRIV ) WM/MediaClassSecondaryID PRIV ' WM/MediaClassPrimaryID º}`—#„‚KÜ°H§*(D PRIV PeakValue ° ˇ˙Ç`02 ø‡! 1 ˜» B . %¿ @$i › … flB ç4◊RB* 8 Ü'ƒ‚ Ô§0 @˚ãó !ı...
Exif NIKON CORPORATION NIKON D300 Ver.1.03 2012:04:01 14:14:13 0221 0100 2012:04:01 14:14:13 2012:04:01 14:14:13 ASCII Nikon 0210 NORMAL AUTO MANUAL NORMAL 3158806 0100 0100STANDARD STANDARD NATURAL...
PROFESSOR: Now we're going to do a second example. This one is of a similar block, but it's now on an accelerating plank. So the problem itself looks something like this. We have a...

1

annotations