[Content_Types].xml e4Dl tcnE tylL U7>t _rels/.rels 1xRp G[:b4 +0A? t>vT ppt/slides/_rels/slide1.xml.rels ppt/slides/_rels/slide3.xml.rels <9Ko ppt/_rels/presentation.xml.rels...
[Content_Types].xml <*kR r1/C4^ h"|x gsld >(hVD _rels/.rels A$>"f3 .b*lI word/_rels/document.xml.rels =loO.Y $m.+gA aG;_K word/document.xml 8,IYuNy aYJ. *2YS...
ID3 !vTIT2 Track 14TALB more beatsMCDI ¨ E + 9 6 + 3 9 D 5 + 8 6 6 F + B E 5 9 + 1 0 4 5 C + 1 4 1 D 2 + 1 8 9 0 5 + 1 D 2 D C + 2 0 3 5 D + 2 5 B 3 1 + 2 C 1 1 6 + 2 F D 2 D + 3 3 7 2 6 + 3 8 F E 0...
EExif SANYO DIGITAL CAMERA SANYO Electric Co.,Ltd. GH1 ver1.0.1 2011:10:02 01:53:29 PrintIM 0300 0221 0100 2011:10:02 01:53:29 2011:10:02 01:53:29 0100 SANYO #b6# -ddd EEEE u-MSD nE1"...
Tdnl V#q- @^NI ;c#w Jpw+l R`+1 gjS2 )X*i bWs` TIj@ Ik3e }*[)h9N !Np{c 0b4cw ;O9< sWbZ dR8P_ P1D[ K*(;] 8=1J `rpX 3H>V )9l` )oB~ gq\O =y<w 2'&H ^[8#>...
›ë  vI^Å ¬õ ¨´ë˲Gd¾2ýzHCQÆ Ð dàÁ…Ÿ½çRLc•n,1j>îHc xè ¹(dûl3]BÊ/ z&©õÞšøë hIÏSëüª½ y²ü åF 9YÛÔ 3µR ¬Ï¶ &ݨ&Tâ´ Ä— Üå ]ÐÚ¬ ó s-y0jò¹ ^’ dÅ ÿó’GatÄÐÐ)˜°œ Ù¾ d+ › ÷Ýj\™É...
FLV onMetaData duration ?âfffffg width @t height @n videodatarate @ˆj framerate @2 videocodecid @ audiodatarate @I audiosamplerate @Õˆ€ audiosamplesize @0 stereo audiocodecid @ filesize @»£ ƒ +ÿóPd...

1

annotations

JFIF Exif OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS IMAGING CORP. C180,D435 Version 1.0 2006:07:30 19:45:05 0221 0100 2006:07:30 19:45:05 2006:07:30 19:45:05 OLYMP SX75J [pictureInfo] Resolution=1 [Camera Info]...

1

annotations

VC

JFIF FExif by.blooddy.crypto.image.JPEGEncoder , #&')*) -0-(0%()( (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( $3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz...
Drug Lords International celebrate 50 years of drug prohibition at german drug czars session in Berlin We are here to celebrate 50 years of drug prohibition. Over there is the yearly session of the...

1

annotations