On the day of your discharge we plan to transfer you to the Discharge Lounge at Royal Derby Hospital, where you will wait to go home, or to another hospital. You will receive excellent care and...

1

annotations

Cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle ADVENTURE I. Một SCANDAL TRONG BOHEMIA I. Để Sherlock Holmes, cô luôn luôn là người phụ nữ. Tôi ít khi nghe anh đề cập đến cô dưới bất kỳ tên...

1

annotations

ni estas tre feliĉaj aŭ parker estis kun ni hodiaŭ pri alternativa uzado Perec en sentima imagi ambaŭ dum kaj post lia tempo pols kongreso en dek naŭ sesdek manieroj unika politika journal la...

1

annotations