Cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle ADVENTURE I. Một SCANDAL TRONG BOHEMIA I. Để Sherlock Holmes, cô luôn luôn là người phụ nữ. Tôi ít khi nghe anh đề cập đến cô dưới bất kỳ tên...

1

annotations

I'm sorry, Mr Donnelly... but your wife passed away at 3:00 this morning. Would you like to see her? Oh. Yes. Please. Thank you. I'd like to stay with you longer, Mr Donnelly, but...