Hair forks or prongs, whatever you call them, are a great way to accessorize your bun. You can put your hair up in a bun and then spear them through, or if you've misplaced your hair tie you...
Namo ratna-trayaya. Nama arya-ksitigarbha bodhisattvaya mahasattvaya. Tadyatha, ksam-bhu, ksam-bhu, ksud ksam-bhu, akasha ksam-bhu, varaka ksam-bhu, ambu ksam-bhu, vaira ksam-bhu, vajra ksam-bhu,...
Cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes của Arthur Conan Doyle ADVENTURE I. Một SCANDAL TRONG BOHEMIA I. Để Sherlock Holmes, cô luôn luôn là người phụ nữ. Tôi ít khi nghe anh đề cập đến cô dưới bất kỳ tên...

1

annotations