עוד מכשול עצום בשביל הCIA, אמריקני... ...היום בוושינטגון, עוד שמועות על ה"רשמימה השחורה"... רבותיי, הרשימה השחורה היא אמיתית. סוכניות מודיעין סוררות כמו "דרג...

1

annotations

What's going on, guys? I'­m Zack Cooper, your Splinter Cell Community Developer, We're here outside Ubisoft Toronto and today we are going to get our hands dirty. We are going...
away okay right away old-fashioned when alteration i am on some reynamo offering it also if you are altadena clearly immediately well-received i'll be talking about the panel infront...

1

annotations

West west...Go cross the road We will sacrifice our blood and souls for you Bashar................. We will sacrifice our blood and souls for you Bashar................. God grant the army God...
Darkness falls across the land. The dancing hour is close at hand. And though you fight to stay alive... your body starts to spasm-us. For no mere mortal can resist... the magic of Merasmus!...

1

annotations

bjbjLULU RAY SUAREZ: Now two views on the agreement signed last night from Ali Jalali, Afghanistan's interior minister from 2003 to 2005. He's now at National Defense University here...
Sam entered a rather fancy reception area. Why didn't his company have a place like this? he thought, as he snuck sneakily up the stairs. He caught two guards with their pants down. If only he...

1

annotations

hey Jon?... yeah Sara?... what game are we playing? we are playing Splinter Cell: Chaos Theory for the original XBOX uh... this is... one of my favourite games ever it's uh... it's one...

1

annotations