השיר הזה נקרא: (כ)מה מורים עושים? או, התנגדות נדחתה או, אם העניינים לא יסתדרו, תמיד תוכל ללמוד משפטים הוא אמר "הבעיה עם מורים היא, שמה ילד יכול ללמוד מאדם שהחליט שהאפשרות הטובה ביותר העומדת...

1

annotations

O Fortune, like the moon you are changeable, ever waxing and waning; hateful life first oppresses and then soothes as fancy takes it; poverty and power it melts them like ice. Fate - monstrous and...
SCANDAL who lead Japanese girls band scene gives the stamp of approval to them high hopes newcomer who appeared like a comet surprisingly, it's junior high school girls band the next is this...

1

annotations

And the rest be sent to Hell Where they always have belonged Cold hearts, colder songs They will play us out With a song of pure romance Stomp your feet and clap your hands Let's kill tonight!...

1

annotations

bjbj November 2007 How to be your ideal woman ll be your mama To take care of you. I can defend you when your eyes are blue. ll be your nurse In case you re tired of you. ll be your muse when you re...

1

annotations

<i>What was the inspiration behind you becoming a director?</i> <i>I needed to do something. I needed to make a living somehow.</i> I needed to...
Now I see it all so clear When your face is not so near Maybe you're my fantasy But no one like you could be my dream My decision is killing me Can you understand? Do not hold my hand...

1

annotations

Cattail Down, the morning rail yard whistle blows Cattail Down, our boxcar bound for no one knows After every hidden seed out from its covering has been free and every book has been discarded from the...
Sir What's going on here? It seems to be like homicide Give me the details Does this murder relate to any of the serial murder cases? No,sir The person who did it and the muder weapon were...
For the good times show m a good time Even though I'm nervous I'm hoping youre still mine So we can jus let it ride let it ride Excuse me if I'm shaking but lately miss lady u...