Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Bitcoin là gì? Bitcoin là loại tiền điện tử phân trung đầu tiên. Bitcoin là đồng tiền điện tử bạn có thể gửi qua Internet. So sánh với các đồng tiền khác, Bitcoin có một số lợi thế. Bitcoin được...
Tiếng Việt

1

annotations

Được động viên lên lịch mát xa tìm kiếm cảm hứng vươn tới đỉnh cao với nhà lãnh đạo thế giới hay biểu tượng nhạc Pop điều quan trọng nhất trong việc sáng tao theo tôi là bạn trân trọng sự sáng tạo...
Tiếng Việt

1

annotations

THE OIL The engine will run 24/7 while we’re out in sub-zero temperatures of minus 50 degrees – so that’s where the oil plays a huge part because if we don’t have good oils in the engine, running...