Bộ phim tài liệu về cuộc chiến tranh Việt Nam Qua lời kể của những binh sĩ từng chiến đấu tại đây. Nó chứa những tư liệu quý giá được thu thập toàn thế giới. Và nay được trình bày với độ nét cao....
CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM Sự Sụp Đổ của Sài Gòn Ngày 30 tháng 03 năm 1972 đợt pháo kích ồ ạt của Bắc VN... ...mở màn một trận mưa pháo kinh hoàng. Các mục tiêu của pháo và hỏa tiễn là vị trí của quân Nam...
Tiếng Việt

1

annotations

All About Vi?t Nam Qu?c D�n �?ng The Vi?t Nam Qu?c D�n �?ng (VNQD�), also known as the Vi?t Qu?c, the Vietnamese Nationalist Party or the Vietnamese Kuomintang, is a nationalist and moderate...
English

1

annotations

Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com...
Tiếng Việt

1

annotations

Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com...
Tiếng Việt

1

annotations

Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com...
Tiếng Việt

1

annotations

Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com...
Tiếng Việt

1

annotations

Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com...
Tiếng Việt

1

annotations

Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com Gọi việt nam miễn phí - https://goivn.blogspot.com...
Tiếng Việt

1

annotations