Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Giao diện của chương trình Bây giờ chúng ta tạo một máy ảo với đầy đủ thành phần như máy thật. Chọn nơi lưu máy ảo. Để mặc định nếu bạn không có nhu cầu thay đổi Ở đây chúng ta dùng file *.iso để...
Tiếng Việt

1

annotations

silence shared in words presents If You Love This Planet Absolute Birth Control Is Needed ….It is time to stop. Already the world is four times more populated than it should be. If the world...
OSHO TALKS silence shared in words OSHO International Foundation presents: OSHO: Rediscovering Your Joyfull Self Satyam, Shivam, Sundaram #16 My talking to you has not the ordinary purpose that...