Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Ai Cập... Vùng đất cổ xưa và kỳ bí, nơi mà tiếng thì thầm của con người đến từ sa mạc. Đối với người Ai Cập, cuộc sống là vĩnh hằng. Họ tìm kiếm các thành phần trên địa cầu để gìn giữ cho thân xác và...
Tiếng Việt

1

annotations

QUY TRÌNH CHỈNH ĐỘ CHỤM BMW 740 TẠI HUNTER TIRE SHOP 112 TRƯỜNG CHINH, HÀNỘI Đưa xe vào cầu nâng bánh trước cách tâm đĩa trước 20cm chèn bánh sau - đưa cầu lên 50cm Lắp 4 target:...
Tiếng Việt

1

annotations

OSHO OSHO Meditation Minutes: ACCEPT YOURSELF Accept yourself -- as you are and that is the most difficult thing in the world, because it goes against your training, education, your culture. From the...
Thiên Long Bát Bộ Tập 4 Ngươi bảo ngươi giống hệt con trai ta chả trách ngươi đòi phụng dưỡng, đưa tang cho ta Lão già này, cả gan dám miệt thị ta à? Thôi, lão tử ta không muốn nhiều lời với ngươi...
Tiếng Việt

1

annotations