Todoo en suu luagar n ii unaa arrugaa een tuu camiisa dejaa dee posaar noo tee qedaa esaa sonriisaa sii Buscaas mii amoor puedees esperaar sentadoo pq paraa tii tengoo el coraazon vendado qiieroo...

1

annotations