Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org 6:25 �. �M��������� ����� ���� ��� �� ���� 6:35 �. �� a�p�� 2004 �., a�ep��a�c���e �p��� �� �pa� �e�e�a� ������, a ���a�a �����a��� ���e �����e�a....

1

annotations

�PNG IHDRf��!��sRGB���gAMA���a pHYs���o�d �IDATx^��M�ܶ��7�4�h��X��Xx(�����67��_i�"��*�O�9k�����(Jܟ�:��� "RD&��LH��"2 Ed@���� )"RD&��LH��"2...
English

1

annotations

eezy jonh �����JFIF����������� !* &"1"%)+...383,7(-.+ ,$ $4,,4,4-/,,,40,,,,,,,,,,,/,5-,,,,,,,,,4,,,,,,,,,4,,��������������������������M��...
Français

1

annotations

RIFF�?AVI LIST�"�$!�<[�Wӓ��Aj����փ�����$�f�6 _��@�c����N�R��\�-�`{�M�aB3�y?��h\O�/��!�[J_����CJ�����sz��j,��CIE���h�?�j���Ԟ�r��x���`�`K �a������<l����ۋ|��x!�,^�>1�...
English

1

annotations

����⠔�?*}�,{�]��I_�U?1�f�lb��j�����p��z��ӊ�0TI��t-[�:V�=*�<b��\��u&YQҤ��A,*7�jJ�N49~�. >N��dU�2a���<S]y�NA�W���'Zx�)�*d1 )...
Pусский

1

annotations

PK! $����[Content_Types].xml �(���MO�@��&��W�z0Ɣ����M��.C��~dg���JK���Z���2���3��J��<*kR�Oz,#m��,e�����E��Di �l...
English

1

annotations

PK!���7f [Content_Types].xml �(��T�n�0�W�?D�V������8�H�`� X�K����nDUA*�)Y����ă�ښl 1i�J�/z,'��nV���K~ϲ��)a���m ����j0�Hu�T�9bx�<�9X� �Q���...
English
�F������:�=��*!����� љ8|�#�v��7��r2h ���ct'����y�gh{z@q� ާ��w�0 �S�︇��#+�1p�`��)4��4v� �@����J��[)����a��X�yP�2��n��@Ȭ�B�^P������3�������ڹ 6�U��:c�i�Р����Ox���H�A�@l‘��.�_L�Pq_��2%�_ �|...
Pусский

1

annotations

10 Mẹo vặt sức khoẻ độc đáo và hiêụ quả phải ghi nhớ liền tay Nghiên cứu khoa học và những kinh nghiệm tích lũy từ cuộc sống đã chứng minh được rằng chỉ với mẹo vặt, chúng ta có thể xử lí vô số những...
Tiếng Việt
�����u�_',$�O�+S�㊍9�ޞgѳaI�8�B��p[<��m�so�X��Ȏ 犨֬d+Ԩ�מ���#ӧUI]3��,��nW9P㿡�~�.��:��e��J�╔e�k���1�}����V^&�oC,��l*�ʴt� F��%x�I&��m5�j��U���+w�N��j��...
Pусский

1

annotations