Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Subtitles downloaded from www.OpenSubtitles.org 6:25 �. �M��������� ����� ���� ��� �� ���� 6:35 �. �� a�p�� 2004 �., a�ep��a�c���e �p��� �� �pa� �e�e�a� ������, a ���a�a �����a��� ���e �����e�a....

1

annotations

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về lĩnh vực Sức khỏe trong Bánh xe cuộc sống Hầu hết chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc có một tâm thần minh mẫn và cảm xúc tích cực Nhưng cũng đừng bỏ...
Tiếng Việt

1

annotations

Dịch: Hiphiphip @ HDvietnam.vn dothanhtung2911@gmail. Com Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép với mục đích kinh doanh. 0:00:01.010,1193:02:47.295 Dịch: Hiphiphip @ HDvietnam. Vn dothanhtung2911@gmail....
Tiếng Việt

1

annotations