Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Sâu trong khu rừng nhiệt đới ở miền trung Việt Nam, là một kì quan của thế giới. Wow! Thật đáng kinh ngạc! Một thế giới bị thất lạc che giấu hệ sinh thái độc đáo. Nó không có ở bất cứ đâu trên hành...
Tiếng Việt

1

annotations

Sâu trong khu rừng nhiệt đới ở miền trung Việt Nam, là một kì quan của thế giới. Wow! Thật đáng kinh ngạc! Một thế giới bị thất lạc che giấu hệ sinh thái độc đáo. Nó không có ở bất cứ đâu trên hành...
Tiếng Việt

1

annotations