Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

�� ;�ZI�.�D�yd�r��ZI<��ѭ� �Y�r�m2 �=袠�r�=7���iU��1����s����/��H���$�����-����2&�@���9�F��TR $��L�J��o7��C�\r��%�!�*���(Wd2�/3PbE���o.��U��(�^���~O���...
Pусский

1

annotations

Ser@�i�M[����_\D+P�ÿ�a������ QiaD�E� gM����}#�f,�9s�����)���Ny�&P�$f+ G7� 3�h�<jn��@d���Q5��f���<6�� �7�'��"oj�Y�OE�v� �3����7�d��HJ��3@�%� ��z...
Español

1

annotations

Lý Liên Kiệt Quan Chi Lâm Này! Dừng lại! Này! Dừng lại! Ông ơi! What is your name? Shit! "What is your name?" là hỏi "Tên của anh là gì?" Có người đàn ông tên là...
Tiếng Việt

1

annotations

Som Nang �����JFIF���������*���ICC_PROFILE���lcms��mntrRGB XYZ �����)�9acspAPPL����������������������������������-lcms�����������������������������������������������...
English

1

annotations

Bạn có biết rằng Nokia Lumia của bạn có thể tự động cập nhật các ứng dụng không? Khi các bản cập nhật mới đã được cài đặt, bạn sẽ thấy một thông báo. Chỉ cần nhấn để xem những ứng dụng nào đã được...
Tiếng Việt

1

annotations