Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

hi guys that are wathtcing vid well hi so let's go!! �W��c�=aLj�G�Әh^�齒��8 � [Y���™�� cT�h��cuc��x����#�� ����r(��)��{˜� `L����V~�����(�S:���...
English

1

annotations

Today, I'm going to show you how to make a recorder, out of a carrot. 'Toot Toot' Start by taking a carrot, this one measures about 20cm long and 3.5cm in diameter And cut...
HLV Cầu lông: Xiao Jie Thần tượng Cầu lông: Zhao Jianhua Nội dung: Vị trí cơ bản cho đánh đôi Tấn công trên lưới Hi, tôi tên là Sun, 43 tuổi. Hi, tôi tên là Hua, 45 tuổi Chúng tôi chơi khoảng 4 hoặc...
Tiếng Việt

1

annotations

làm thế nào để điều chỉnh việc cài đặt phát lại Trong hướng dẫn này, Chúng tôi sẽ dạy bạn cách điều chỉnh việc cài đặt phát lại Cho những bài học Kiến thức trong Little Musician. Để điều chính cài...
Tiếng Việt

1

annotations

Yuuta-kun, stop it. She is serious! I do not want to fight due to hate! If not hate then what? Love! Love? Hate destroys, its something that causes you to lose things. Love is something that protects,...