Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Các bạn sẽ bắt đầu đánh mắt trước thay vì đánh phấn, vì nhũ sau khi bôi lên mắt sẽ bị rơi xuống mặt. Lấy kem nền và bôi lên vùng mắt.thoa đều. Lấy màu vàng và đánh ở góc mắt...

1

annotations

Trong thời kỳ Việt Nam chịu ách thống trị của thực dân Pháp Phan Bội Châu được biết đến như một nhà tư tưởng, nhà vận động chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam. Vào năm 1904, ông thành lập hội Duy Tân nhằm...
Tiếng Việt

1

annotations

Người ta thường bảo: đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nều bạn biết các trang điểm đẹp, bạn có thể kẻ mắt theo nhiều kiểu với nhiều phong cách khác nhau :) Mình sẽ chỉ bạn các kẻ mắt dùng chì kẻ mắt, mắt...
English

1

annotations

Giáo sư Cầu lông: Xiao Jie VUA Cầu lông: Zhao Jian Hua Nội dung trong ít phút Kỹ thuật trái tay cuối sân. di chuyển bước chân cơ bản Name: Tạ Jiu Ru Tuổi: 43 tuổi Năm chơi: 9 năm Phong cách chơi: bất...
Tiếng Việt

1

annotations

Giáo sư Cầu lông: Xiao Jie VUA Cầu lông: Zhao Jian Hua Nội dung trong ít phút Kỹ thuật trái tay cuối sân. di chuyển bước chân cơ bản Name: Tạ Jiu Ru Tuổi: 43 tuổi Năm chơi: 9 năm Phong cách chơi: bất...
Tiếng Việt

1

annotations