Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Huấn luyện viên cầu lông Xiao Jie Cựu vô địch thế giới Zhao Jianhua Nội dung: Kỹ thuật đánh nhanh và bỏ nhỏ từ cuối sân Nâng cao kỹ thuật đẩy cầu thuận tay trong sân Hello! Tên tôi là Tang Lin - Tôi...
Tiếng Việt

1

annotations

איז עבודה לא קיימת עכשיו שתהיה אחת מעשר העבודות הכי חשובות בעוד 10 שנים? אני חושב, ואני מדבר על התעשיה שלי, אז החברה בה אני עובד היא חברה שתומכת בלקוחות שלנו בהגדרת סביבת העבודה הזו. ומה שאנחנו רואים...