ˇ˚êl  ˇ˚ílæè ˇ˚ílˇè ˇ˚ílˇè ˇ˚ílˇè ˇ˚ílˇè ˇ˚ílˇè ˇ˚ílˇè E Ä ì%ÍÂÌ ${∆ ◊>› ˝}¸áÆT4Ϙœ@Á Ë =≈À8∫m˙ÈŸ˛‡ `` G√3l≠EÎI9 ⁄◊˘¶=èrr fÈ®jÀ|‡ £Ó˝0Ou*î ÓÜá˝Í® $¡õ ߡb 44xçʆflgc ≠9ÛΩ¨“‘˛€Ÿ6+ˇ˚ílˇè...
Y^)>- }5)7/#??=3 $LBEuIFuy J#Ri )e!a g$gg$e *G_j zLVt mo=y S\^] %T@P UaR. KJ.p >"OJ( JLv)< Dmndz '0((D ]hg~ Q?JC AAB8 Cl<k MBLI ^c e$. !R9W yVTJ pdNX=l...

1

annotations

ID3 DTRCK TENC @ WXXX TCOP TCON (5)FunkTYER 2005TALB TIT2 Estilo MotoboyTCOM TOPE TPE1 MagCOMM ÿó T .   ˆ \å@ ÿþX l• àÏcx à `Ô@ ’ \úV¶i”Ù¼óÿêÆ_ƒé¹Åž ðÝð¨Dà ^ "dà 9ÀÑ ðËbz è Z- ´Ð`a /ˆ...

1

annotations

ÿØÿá1aExif II* ’   ¦ ® ( 1 ¶ 2 Â i‡ Ö ¤ ˜ DCIM\100MEDIA V5VP H H Ver.1.0.000 2009:05:19 05:48:10 š‚ ‚ ( "ˆ bc'ˆ F be 0220 0 D ‘ ‘ X ’ ` ’ h ’ p ’ x ’ € ’ ’ ~ ’ z| ’ ˆ |’   0100   pp...

1

annotations

IHDR sRGB gAMA pHYs IDATx^ .Z33 6-L{ G pA RYP4 @P1q hA1p3b M}A1 Nr~u bwaf 7oNQ .)jw j=S4s d e9, Mbhc+ Mr p` NFRT O&WA WI>b dB35 ~wJ>V H%&J Hi() b*[2 -[V. }1+Y...

1

annotations

Hello everyone. OK I managed to get hold of another Samsung Galaxy S4, I've got two of them now. One from the very first batch that was produced and this one which is slightly later probably...
RIFFø' AVI LIST<þ hdrlavih8 5‚ ` € à LISTt~ strlstrh8 vidsYUY2 ¿ €–˜ ` strf( ( € à YUY2 ` indxø} 00db ~ LISTh~ strlstrh8 auds ± †1 Æ strf D¬ ± JUNK indxø} 01wb ~ ~ †1 LIST odmldmlhø...
ÿØÿáÿüExif II* ˆ N96 1 ( Ž ¶ ¾ ( 2 Æ i‡ Ü ¦ Nokia 30.033\n18-06-09\nRM-247\n(C) Nokia N96 , , 2009:10:23 22:47:24 š‚ & ‚ . 'ˆ @ 0220 6 J ‘ ’ ^ ’ f ’ n ’ ’ ’ ’ v |’ ~   0010       ˜ ¢...
JFIF $3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz &'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ~z p 3a]?i GU8= ;-TU Bt@0 rK}q _2_F pNx' c.NI :|kz D9i)S...
Len: Hey! Wait! Len: You.... Len: I'm tired of being pushed around! Len: Where did you learn to fight like that? Len/Rin: HIYAAAAA~ Kaiko: Failure. The both of you. Kaiko: I meant you two...

1

annotations