Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Ibayong dedikasyon ang naging daan upang maging mahusay sa larangan ng pagguhit ang Pilipinong pintor na si Juan Luna. At upang lubos na maperpekto ang talento sa pagpinta, siya ay nanirahan sa mga...

10

annotations