אני חושב שבני האדם אנחנו מתגאים בכך שאנחנו יכולים לקבל החלטות הרצון החופשי שלי אומר שאני יכול לבחור אם לקחת את זה או לא אבל למדע יש בעיה עם "רצון חופשי" המדע...
Hi everybody, When I comment on Christian videos I am accused of being a Muslim. When I comment on a Muslim video I am being accused of being a Jew. And so on. Only when someone really wants to insult...
Thereís only 2 things that human beings are ever saying ñ ìpleaseî and ìthank youî. Thatís all human beings ever say. The only thing is, jackal-speaking people have learned to say ìpleaseî in a...
My name's Dominique Sakoilsky and I've been an active birth teacher and an antenatal teacher for about 23 years and I'm the founder of a company called Relaxed Birth and...

1

annotations

My partner Ruth Bebermyer was with me at the time and saw this miracle that comes whenever we hear through the words to what’s behind them. I feel so sentenced by your words I fell so judged and sent...
My question is I never know what to do when I know I’m never | gonna meet another person’s, you know expectations of me. — Yes. First of all, never hear an expectation. That’s thoughts. Expectations...

1

annotations

WHITE1: We think that somebody made a mistake here� Here, where we are all white, what has a black creature to do? Who and what are you? BLACK: I am a Boogie like you; can�t you see my purple eyes?...

1

annotations

Sometimes when we came in the morning, there was this feeling – - this atmosphere in the castle. We both agreed it was there. Suddenly, we felt it - - there was no mistake - - something very old. The...
לאומנות לא מלמדת אותך כלום חוץ מלשנוא אנשים שמעולם לא פגשת ופתאום אתה גאה בהישגים שלא היה לך שום חלק בהם ואתה מתרברב בזה. כמו האמריקאים שאומרים "זין על הצרפתים" "זין על...

1

annotations