UMRl DANAS SMRT Da budem zabrinuta? Smrt ponekad simbolizuje promene, ne samo loše stvari. - I taj? - Hierophant. Citac snova, koji sve vidi. Možda neko ko ti je blizu, ko ima moć. Pre svega, fizicku...