e che continuerà ad esistere infatti è una lista in cui è presente gente dalla seconda alla quinta e che sarà sicuramente proposta i prossimi anni quindi questo sarà un programma che se qualche punto...

1

annotations

Aquest arxiu s'anomena BasicConstructs.ggb. [Construcció_Bàsica.ggb] És un arxiu de GeoGebra que us ha de permetre treballar-hi directament amb qualsevol construcció de regle i compàs amb el...

1

annotations

Aquí tenim el nostre arxiu BasicConstruct.ggb per al treball amb les construccions de regle i compàs. En aquest vídeo-tutorial necessitem una recta m i un punt A en ella. Volem construir una recta n...

1

annotations

Aquí tenim el nostre arxiu BasicConstruct.ggb per al treball amb les construccions de regle i compàs. En aquest vídeo-tutorial, partirem d’una recta i d’un punt situat fora d’ella amb l’objectiu de...

1

annotations

En aquest vídeo-tutorial tenim donat un angle alpha amb el vèrtex “A” i una recta per aquest punt “P” Hem de copiar l’angle alpha sobre la recta de manera que el vèrtex sigui “P”. Per tant comencem...

1

annotations

Aquí tenim el nostre arxiu BasicConstruct.ggb amb les 12 eines per a poder fer el treball amb les construccions amb regle i compàs. Ara volem copiar un triangle sobre una recta. Per tant, primer ens...

1

annotations

Hola, soy Juana María González Directora Técnica de Alimmenta y en este vídeo te voy a hablar de la alimentación del ciclista. La bicicleta se inventó en el siglo 19 y se utilizaba para desplazarse....

1

annotations

[MUSIC PLAYING] ANDREW HAMMOND: Where traditional saddles can cause soreness and numbness from excessive pressure on sensitive nerves and arteries, body geometry saddle designs have the power to...
Por qué incentivar el uso de la bicicleta? Porque es una herramienta importante para que las personas tengan mayor autonomía. La bicicleta une a las personas, la ciudad se vuelve más agradable. Soy...

1

annotations