Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

ID3 $COMM ' XXXID3v1 Comment www.digital-tunes.netTPE1 Excision & DatsikTYER 2009TALB Boom EPTCON Dubstep/GrimeTIT2 CalypsoCOMM * audio clip from www.digital-tunes.netTRCK 2TENC @...
English

1

annotations

Một trung tâm đặc biệt ở New Jersey đang điều trị những con chó có hoàn cảnh bất hạnh, với mục đích huấn luyện những động vật bị lạm dụng và bị bỏ rơi thành những vật nuôi vui tươi và đáng yêu trong...
Tiếng Việt

1

annotations

Thẩm phán Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã yêu cầu Interpol ban hành lệnh tìm kiếm và bắt giữ đối với Giang Trạch Dân do những cáo buộc về diệt chủng, tra tấn và các tội ác chống lại nhân loại. Ngày 7...
Tiếng Việt

1

annotations