Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

�� ;�ZI�.�D�yd�r��ZI<��ѭ� �Y�r�m2 �=袠�r�=7���iU��1����s����/��H���$�����-����2&�@���9�F��TR $��L�J��o7��C�\r��%�!�*���(Wd2�/3PbE���o.��U��(�^���~O���...
Pусский

1

annotations

Xảo Xảo, đứng yên đấy. Có chuyện gì cũng không được ra ngoài đó. Mẹ chỉ ở sau bức tường kia thôi. Vào năm 370 trước công nguyên,thời Xuân thu chiến quốc. Triệu vương cử Đại tướng quân Quan Văn Hồng...
Tiếng Việt

1

annotations

Đại học Stanford giới thiệu Tôi muốn nói chuyện với các bạn về tinh thần doanh nhân và những ước mơ cấp điện cho hành tinh này một cách bền vững Cả đời tôi làm kinh doanh, ngay từ khi mới 12 tuổi....
Tiếng Việt

1

annotations

Trong quá trình phục chế bức tượng Chúa Jesu thế kỉ thứ 18, các chuyên gia Mexico đã kinh ngạc khi phát hiện ra những chiếc răng người. Các chuyên gia đã chụp X-quang bức tượng trước khi tiến hành...
Tiếng Việt

1

annotations