Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

�� ;�ZI�.�D�yd�r��ZI<��ѭ� �Y�r�m2 �=袠�r�=7���iU��1����s����/��H���$�����-����2&�@���9�F��TR $��L�J��o7��C�\r��%�!�*���(Wd2�/3PbE���o.��U��(�^���~O���...
Pусский

1

annotations

Một trung tâm đặc biệt ở New Jersey đang điều trị những con chó có hoàn cảnh bất hạnh, với mục đích huấn luyện những động vật bị lạm dụng và bị bỏ rơi thành những vật nuôi vui tươi và đáng yêu trong...
Tiếng Việt

1

annotations

Em sẽ đoán là ... B5. Hụt rồi ! Em không nghĩ là chị đang chơi đúng đâu. Mấy nhóc, tới nhanh lên. Ta cần hai đứa cười cái này chung với ta. .... Lil Gideon Trời ạ, Gideon. / Còn nhớ vụ cậu ta đòi hẹn...
Tiếng Việt

1

annotations