Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Một bầu không khí kỳ lạ giữa các thực khách, không hề có tiếng nói chuyện. "Ăn" là một nhà hàng tại quận Brooklyn, New York. Đúng như tên gọi của nhà hàng, thực khách vào quán chỉ...
Tiếng Việt

1

annotations

Điều gì là tuyệt vời nhất đã từng xảy đến với cuộc đời của bạn? Là Cơ Đốc nhân, có thể đó sẽ là giây phút bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Thế, và làm Chúa cuộc đời bạn. Chúa đã ban cho bạn và...
Tiếng Việt

1

annotations