Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn đã tuyên bố trong một cuộc họp tuyên truyền toàn quốc rằng người Trung Quốc “không thể rũ bỏ tổ tông”, và kêu gọi mọi người tăng cường học tập chủ nghĩa...
Tiếng Việt

1

annotations

>> Good evening Rolin Wavre, General Secretary of the Radicals. We know you very well. You went to Vietnam last week. You met or tried to meet with opponents, you participated in an...

1

annotations

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry: Blogger Tạ Phong Tần, nguyên là đảng viên đảng CSVN Bà lên tiếng nạn tham nhũng trong ngành tư pháp nên bị sa thải. Bà tiếp tục tố cáo tham nhũng bất công của chế độ,...
Tiếng Việt

1

annotations

Internet Radio makes it easy to enjoy various genres of music from around the world on an AV system at any time. Operation is straightforward. Just select your desired radio station from a list, using...