Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Xin chào, tôi là Peg đến từ Sony và tôi ở đây để hướng dẫn bạn sử dụng chế độ Tùy chỉnh phơi sáng Được gọi là chế độ EV trên máy ảnh Sony của bạn. Đối với việc thực hiện này, tôi sử dụng DSC TX 10....
English

1

annotations

İslami dəvətdə insanı inkişaf etdirən və gerilədən səbəblər nələrdir? İrəliyə aparan mənəviyattır, elmdir, səy göstərmədir, Allaha xidmətdə çalışmaqdır ,yorulmaqdır, əziyyət çəkməkdir. İnsanı...
Azərbaycanca

1

annotations

Thực phẩm Hữu Cơ hầu hết và hầu như đều có giá cao trên thị trường. Tại sao các nhà sản xuất thực phẩm hữu Cơ lại bán giá cao đến như vậy? Đã có những nôi quy chung được đưa ra bởi Bộ Nông Nghiệp và...
Tiếng Việt

1

annotations

ובכן, אני חייב להגיד שזה היה הזמן שהיינו צריכים לפתוח מלכודות גריז. ומלכודות גריז הם מיכלים כאלה שנמצאים מתחת לאדמה שכל שאריות המזון שיוצאות ממסעדה מגיעות אליהם, וזה אמור לתפוש את השומן ואת חלקיקי...
A human being should not have to do what a machine could do Paradism aims at giving all the jobs to the machines to free the people from having to work. Paradism is a new society for a world without...