Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

-Tôi hiểu tại sao anh không muốn rời khỏi đây rồi Max, nó rất lôi cuốn. -Vậy sao ? -Tôi có vài người bạn ở khu Queens. Ta có thể trốn ở đó vài ngày -Queens à ? Muốn làm việc chưa hả Max ? Chúng tôi...
Tiếng Việt

1

annotations