Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

On this episode of China Uncensored, China’s Mysterious Flight Delays Hi, welcome to China Uncensored, I'm your host Chris Chappell. If there’s anything that we can all agree on, as a...

1

annotations

Video này sẽ giới thiệu cho các bạn về cơ chế của bệnh lý Đau nữa đầu (Migraine) Chuyện gì xảy ra ở bên trong đầu của bạn? Xin chào, tôi tên là Craig Blackwell Tôi là một nhà nhãn khoa ở California...
Tiếng Việt

1

annotations

��ˤ�E��� � �L�mJ�4����1�I�3�u�7�V��O�l�u�$��RA�l�lv�B�'��r�g���:+V��]�5�Zm;o�IĘ��|�#)�J�i���lva$�@|�c���DޘH��&o] *�`�|5K���3O�+�\%�o�_�:Z�Ο��,;�,�zd��>...
Português

1

annotations