Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Hi mọi người, hãy xem tôi có bí mật gì cho bạn nào nhưng đừng nói với ai nhé bạn có biết tất cả màu sắc đều xuất phát từ 03 màu chính không? Bạn có biết chúng không? đó là xanh da trời, vàng,...
Tiếng Việt

1

annotations

<i>Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ</i> <i>Đừng vì những phúc lỡ lầm mà đánh mất bản thân</i> <i>Mỗi một ngày chúng ta sẽ bắt gặp...
Tiếng Việt

1

annotations

HLV Cầu lông: Xiao Jie Thần tượng Cầu lông: Zhao Jianhua Nội dung: Vị trí cơ bản cho đánh đôi Tấn công trên lưới Hi, tôi tên là Sun, 43 tuổi. Hi, tôi tên là Hua, 45 tuổi Chúng tôi chơi khoảng 4 hoặc...
Tiếng Việt

1

annotations