Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

It all started 27 years ago. That's an orphanage. That's me in the basket. I guess somebody didn't want me. I hear they did want the basket back, though. But it was fine in the orphanage. That's me in...
Only time can teach us what is truth and what is legend. Some truths do not survive the ages. But the legend of the child with the blue eyes will live forever and be whispered in all four winds of the...
出�溝女 出�學人溝女 護花當使者 麼學做埋司機阿 做�架靚車 姑娘若然出街咩 我開車將�車 沙田吃完海鮮 兜風到綠野 日日做個觀音壁 �要麼野就麼野 冒求令�認定你 心正目無邪 姑娘定然開心 對你依依不阿舍 千其莫襟襟青 應該要扮� 出�學人溝女 護花當使者 不能學人擺款 開聲似惡爺 出�學人溝女 咪口水多個嗲 出�學人溝女 咪周身哩? 你若系扮到招招積 ��你就顛...
中文简体

1

annotations

Hãng Gérard Louvin trân trọng giới thiệu Vở nhạc kịch Roméo và Juliette Từ thù hận đến tình yêu Mọi chuyện đều xảy ra giống nhau. Chẳng có điều gì mới dưới ánh trăng. Dù...