Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Lúc đó chúng tôi nghe nói ngài Lý Hồng Chí dẫn theo các đệ tử đi chữa bệnh cho mọi người đúng không ? Vâng … Ông có thể kể một vài cống hiến nổi bật trong các lần chữa bệnh đó được không, chắc hẳn là...

1

annotations

Nhiều làn sóng cáo buộc về việc không thanh toán tiền lương đã diễn ra liên tiếp ở các tỉnh Giang Tô, Quảng Đông, Hồ Nam, Quảng Tây và nhiều tỉnh thành khác ở Trung Quốc trước thềm năm mới. Gần đây,...
Tiếng Việt

1

annotations