Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

�� ;�ZI�.�D�yd�r��ZI<��ѭ� �Y�r�m2 �=袠�r�=7���iU��1����s����/��H���$�����-����2&�@���9�F��TR $��L�J��o7��C�\r��%�!�*���(Wd2�/3PbE���o.��U��(�^���~O���...
Pусский

1

annotations

Tổ trưởng quản lý hai mẫu: Đánh giá tuần thực tập và bảng điểm danh Tiêu chí đánh giá có sẵn trong mẫu Mỗi ngày có ba nội dung thực tập và cả ba đều được đánh giá Tổ trưởng tự đánh giá dựa vào các...
Tiếng Việt

1

annotations

Bạn cần trợ giúp? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời, hướng dẫn và video - tất cả có trong ứng dụng Nokia Care dành cho Nokia Asha. Chỉ cần chạm Care để bắt đầu sử dụng! Đầu tiên, có thể bạn muốn lướt...
Tiếng Việt

1

annotations

Đứng nghiêm Chào Con đặt sai tay rồi Có nhiệm vụ gì thế ạ? Giúp babi xem có nhiệm vụ gì nào Có nhiệm vụ gì thế ạ? Giúp babi xem có nhiệm vụ gì nào Mọi người có nhiệm vụ mới Có cầu vồng kìa Cầu vồng...
Tiếng Việt

1

annotations

Từ đường dẫn có sẵn. Dán đường dẫn vào phần mềm. Chuyển đổi sang định dạng thông dụng. Hướng dẫn này dành cho bạn. Xin chào! Để tiếp tục hướng dẫn. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu chức năng chuyển đổi...
Tiếng Việt

1

annotations