Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

����⠔�?*}�,{�]��I_�U?1�f�lb��j�����p��z��ӊ�0TI��t-[�:V�=*�<b��\��u&YQҤ��A,*7�jJ�N49~�. >N��dU�2a���<S]y�NA�W���'Zx�)�*d1 )...
Pусский

1

annotations

�����JFP�%��M@���.f�85"�\5.�S�%���K��y��)�%���S �AV��FR,�Jx5 �H U�i!٣4����#1٣4�vkh�,��IEj�;�9��5j`f�4�U&�3E��iJVi�3lm�{R�...
English

1

annotations

00:08 APARİCİ: RƏHİMLİ VƏ MƏRHƏMƏTLİ ALLAHİN ADİ İLƏ. 00:09 ALƏMLƏRİN RƏBBİ OLAN ALLAHA HƏMD SƏNALAR OLSUN. 00:11 AĞ ƏTRAFLİLARİN RƏHBƏRİ OLAN PEYĞƏMBƏRİMİZ MƏHƏMMƏDƏ, ONUN AİLƏSİNƏ VƏ ƏSHABƏLƏRİNƏ...

1

annotations

HTTP://Infobongda.vn web site xem bóng đá online số 1 vn 0:00:08.000,1193:02:47.295 HTTP://Infobongda.vn web site xem bóng đá online số 1 vn Pôccôlô và Gôku đã đánh bại kẻ thù Raditz. Nhưng đó chỉ là...
Tiếng Việt

1

annotations

Hi, I'm Leigha, and I'm Tanya, and we're lucky enough to be studying computer science. We think it's terrible that 90% of schools don't teach it. They...

1

annotations