Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

[2014 Cover] Năm Học Cuối - Sinh Phước ft. TimeTN Kỷ niệm 1 thời luôn bên nhau Lắng đọng từng buồn vui có nhau và viết lại thời học sinh cho nhau, hát tặng bạn bè trong phút chia lìa vào 1 chìu hạt...
Tiếng Việt

1

annotations

Hôm nay trời mát vl :"> Đ**, đóng cửa rồi T_T Thế nào ?? CHIẾN !!! GIÚP TAO 1 TAY NÀO Sang đây , nhanh lên . DAMNNNNNNNNNNNNN Mấy thằng này đi đâu bây giờ mới vào ? Dạ .... Em đi trú...
Tiếng Việt

1

annotations

Câu chuyện thứ 8 Dù đã cách xa... Liệu chúng ta vẫn còn có thể yêu nhau? Đạo diễn : Cha Eun Teak Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và giờ anh muốn biết... Anh vẫn không tin được, những chuyện ấy, lại sảy...
Tiếng Việt

1

annotations

The day that we got married, happily smiled and talked is the one that I wished till the end Each second passed, your eyes were so bright Hand in hand walking in, the love song had been sounded And I...

1

annotations