Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

LIFE IN A RAINFOREST Today we are driving up to Kampong Peta, a small village on the river. We're going to get information from the local people, see how they eat in the jungle, where they get...
Subscribe: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=TQKoKiemDuyet Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese For more news and videos visit ☛ http://ntd.tv Hello everyone. Welcome to...

1

annotations

Hầu hết chúng ta đi qua cuộc đời, tự dối mình... Rằng chúng ta không có một mục tiêu hay bất cứ đam mê, khát khao đặc biệt nào... Đó là lúc trong tận đáy lòng chúng ta thực sự muốn nhiều hơn thế nữa....
English

1

annotations

Giáo dục, tôi nghĩ rằng đó là hoàn toàn cần thiết. Trong chương trình đào tạo đại học cho tất cả các bác sĩ và y tá cần có nội dung về chăm sóc giảm nhẹ. Làm thế nào để quản lý đau đớn, làm thế nào...