Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

LIFE IN A RAINFOREST Today we are driving up to Kampong Peta, a small village on the river. We're going to get information from the local people, see how they eat in the jungle, where they get...
Subscribe: http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=TQKoKiemDuyet Facebook: https://www.facebook.com/NtdVietnamese For more news and videos visit ☛ http://ntd.tv Hello everyone. Welcome to...

1

annotations

Giáo dục, tôi nghĩ rằng đó là hoàn toàn cần thiết. Trong chương trình đào tạo đại học cho tất cả các bác sĩ và y tá cần có nội dung về chăm sóc giảm nhẹ. Làm thế nào để quản lý đau đớn, làm thế nào...