Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Hello good at all in this video we will teach how to make a chocolate brownie the ingredients you need are: 70 grams of butter 250 grams of sugar, flour 170 three eggs, 250 grams of chocolate black...
Ở Việt Nam thì mình cũng khá tự tin về môn tiếng Anh của mình mà mình cũng, về vấn đề văn hóa thì, ờ, tối ngày mình cũng coi MTV, nghe nhạc quốc tế cho nên mình nghĩ là, ờ, qua bển cũng sẽ không có...
Tiếng Việt

1

annotations

Once upon a time in the magical and very round Land of Pi, there lived six swashbuckling musketeers. There names were Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction. But...
CHIẾN TRỪONG VIỆT NAM Cuộc chiến trên Khu Phi Quân Sự (KPQS) Đầu năm 1968, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đã chiến đấu chống quân Bắc Việt Nam... trong một trông những trận đánh đầy thử thách và cũng lắm...
Tiếng Việt

1

annotations