Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Thưa quý vị, chào mừng đến với giải trí Hàn Quốc đường đến với các tin tức giải trí Hàn Quốc. Tôi là dẫn chương trình Adrien Lee. Đầu tiên, chúng tôi có tin về diễn viên Jung Il-woo. Và ta chưa được...
Steve thường hay nói với tôi rằng - và ông nói điều này rất nhiều lần, "Hey Jony, tao có ý tưởng này 'ghê' lắm nè." Và nhiều khi chúng "ghê" thật -...
Tiếng Việt

1

annotations

Sexual Dimorphism and Sex Roles The relationship between sexual dimorphism and sex roles among hominids is based in a distant evolutionary beginning. The most basic reason for this relationship is the...