Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

JG: "Ladies and gentlemen, from the Beatles-- John Lennon and Paul McCartney!" (excited screams and applause as they walk out) JG: "Good evening, good evening. Can I ask you...

1

annotations

Det är tillgänglighetsmarsch som kämpar för att man ska få ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. också vill vi ha en ändring i lagstiftningen så att man ser bristande...

1

annotations

MORTAL KOMBAT! Samma år kom Mortal Kombat ut, och man tycker ju att vi borde ha lärt oss vår läxa med Street Fighter... ... men faktum är att marknadsföringen för den här filmen faktiskt var ganska...

1

annotations

Eller så skulle den kunna förvandla dig till en flodhästpung. Du har en poäng... Nåväl! Det finns bara en förklaring till vad som händer här... ... och jag tror att jag kommit på den. Bra. Så vad är...

1

annotations

[MUSIC PLAYING] SPEAKER 1: We're looking at a sculpture that, in many ways doesn't really seem to be-- SPEAKER 2: A sculpture. SPEAKER 1: Right. SPEAKER 2: It's not free...

1

annotations