Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Ansýzýn hayatýma giriyorsun Varlýðýnla aklýmý çeliyorsun Aþkýnla beni þýmartýyorsun Mucizeler yaratýp kahramaným oluyorsun Zamanla aþka alýþýyorsun Daha az gülüp daha çok susuyorsun Deðiþtin sen hala...

1

annotations

the script family because of tenneco overshadow always other artists do you have uh... working for you all for whom you work with what sort of size of empire development uh... we have several act...
OSHO OSHO TALKS: silence shared in words OSHO International Foundation presents Osho: Why is Communication so Difficult, Particularly between Lovers? These discourses are the foundations of your...