Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

Tyst är lunden, och sjön, som kysst/ strandens somnade ros, är tyst./ Aftonskimret, som milt besken/ tempelkullen, har bleknat ren/ stilla, drömmande, stilla.// Tysta stjärnor ur havet gå,/ stilla...

1

annotations