Share your knowledge on Readable
Collaborate with others to annotate & explain the things you love

ftyp3gp4 3gp4 ó mdat Ä & !ˇˇ1 ˇ˘à ˇÃ@@@Cˇ˛b ˇÛ ˇˇî@@AT «‡¿uÑ0` KÅÄÛ `0’É xî%âBH0 Ñ Àï `< ˛ x!+/T≠Quê flÀ˙ •˚‚˙; ˇ˛A Ä` ®C ÄÁ –` ¡ !Ähî% 0 ®Cî!ÅÎ˙ «· ¡(I ŬÂX ~ ÌU Á¨ ûÒÒ ˇ˘à ˇÃ@@@Cˇ˛b...
JFIF Exif Panasonic DMC-FS25 Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 2011:09:24 15:18:03 0221 0100 2011:09:23 18:17:59 2011:09:23 18:17:59 Panasonic 0290' 0131 MOIS AEBMy PRST FCCV WBCZ...

1

annotations

ID3 G APIC `â image/jpg ˇÿˇ˛ Lavc52.48.0 ˇ€ C ##$++3ˇƒ ¢ } !1A Qa "q 2Åë° #B±¡ R—$3brÇ...
Exif SAMSUNG SAMSUNG ES65, ES67 / VLUU ES65, ES67 / SAMSUNG SL50 1002231 2010:09:19 17:02:59 COPYRIGHT, 2010 0220 0100 2010:09:19 17:02:59 2010:09:19 17:02:59 0100 AFAF R0502B0348 16:20:57 Jan 31 2010...

1

annotations

ID3 vTYER 0TIT2 Drop Dead GorgeousCOMM _ eng 000010A1 00001080 000094BC 00009707 00025439 00019E63 00009137 00009229 0000C678 00016C7DTCON (12)TPE1 TyCun ˇ˚†@ b[7 # pV¶g b\ Ïã ÙÄ Íë°Çûê •“U...