Marjz annotated 1+ month ago
Si Hiroo Onoda ay namatay sa edad na 91 taon noong ika-16 ng Enero 2014 sa sakit sa puso sa Tokyo Japan.
Marjz annotated 1+ month ago
Sa pagsuko ni Onoda ibinigay din nya ang kanya Samurai na espada sa mga opisyal.
Marjz annotated 1+ month ago
Noong ika-9 ng Marso 1974, dumating sa isla ng Lubang si Major Yoshimi Taniguchi upang kausapin si Onoda na sumuko na.
Marjz annotated 1+ month ago
Magkakasamang namuhay sa bundok sina Corporal Shōichi Shimada, Private Yūichi Akatsu, Private First Class Kinshichi Kozuka at Lt. Hiroo Onoda.
Marjz annotated 1+ month ago
Paano na papayag sumuko si Hiroo Onoda?